В този раздел се намират решения, постановени от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по преписки, по които съм се явявал.

Законосъобразно решение на възложителя - 105.89 KB
Незаконно отстраняване на участник - 130.06 KB
Влязлата в сила документация е задължителна за участниците - 149.42 KB
РЕШЕНИЕ 18 1.doc - 49.5 KB