Обявяване на предварителен договор за окончателен чл. 19, ал. 3 ЗЗД - 109.93 KB
Установяване на задължение по запис на заповед - 68.2 KB
Неоснователно обогатяване - 95.18 KB
Развод по взаимно съгласие - 105.52 KB
Развод по исков ред - 70.19 KB
Чр. 349 ГПК. При възлагане на неподеляемо жилище паричното уравнение трябва да се изплати в срок. - 68.5 KB
Енергоразпределителното дружество не може едностранно да прави корекции за минало време - 447.99 KB