Страници в Google: https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D0%BD+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%B2

 

СЪДИЛИЩА:

Върховен касационен съд: http://www.vks.bg/

Върховен административен съд: http://www.sac.government.bg

Апелативен съд Велико Търново: http://vtac.court-bg.org/

Административен съд Велико Търново: http://www.asvt.eu/index.html

Окръжен съд Велико Търново: http://vt.court-bg.org/

Районен съд Велико Търново: http://www.vtrs.org/

 

АДВОКАТИ:

Адвокатска колегия Велико Търново: http://vtak.lex.bg/

Адвокат Йосиф Герон - София: http://www.geronlawoffice.eu/

Адвокат Елка Дурева - София: http://www.dureva-milenkova.com/

Адвокат Вяра Драгнева - София (Русе) http://dragneva.com/about-us/

 

Публикации в пресата:

в."Строител", 05.07.2016 http://vestnikstroitel.bg/ksb/134079_op-na-ksb-veliko-trnovo-provede-obuchenie-po-zop/

в. "Строител", 11.06.2016: http://vestnikstroitel.bg/news/132397_op-na-ksb-varna-provede-obuchenie-po-zop/

в. "Борба", 09.08.2016 г. http://www.borbabg.com/2016/08/09/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b2%d1%83-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d0%bd/

 

Регистър на научната дейност при МОН http://cris.mon.bg/public/ScientistView.do?id=38322