ПАРТНЬОРИ И КОНСУЛТАНТИ:

 

Кантората си сътрудничи със следните адвокати в гр. Велико Търново:
Адвокат Руска Маречкова – граждански и търговски дела
Адвокат Ганка Христанова -. наказателни дела
Адвокат Юлия Миневска – данъчни дела

 

Представител по индустриална собственост:
адвокат Валентина Нешева  - „Патент Универс” гр. София
Европейски патентен представител

 

Консултант в областта на търговското право:
Проф.. д-р Янка Тянкова – доцент в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 

Консултанти по счетоводство и счетоводни експертизи:
Екатерина Димова

 

Консултант по информационни технологии:
проф. д-р Константин Цветков

 

Консултанти по огнестрелно оръжие и боеприпаси:
доц. д-р Николай Гаджалов
Георги Лечев

 

Преводачи:

Френски език:   Мариела Царкова

Английски език: Петя Вълчева

Испански език: Юлия Митева